Vinaora Nivo Slider 3.x

Onze missie!
Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

  •     Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;
  •     Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;
  •     Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;
  •     Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.

In de Week van Gebed in januari 2017 herdachten we 500 jaar Reformatie. In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 bezwaren tegen de RK Kerk aan de deur van de kapel in het Duitse Wittenberg. Hij stelde het Woord van God tegenover de praktijk van de toenmalige Kerk. Met enorme gevolgen.
Dit werd ook de uiteindelijke reden voor het ontstaan van ons eigen vaderland!
In gebed voor Nederland, zeker richting verkiezingen, willen we hierover nadenken.

 

Toen de Keizer van het Romeinse Rijk Constantijn in 321 het christendom tot staatsgodsdienst uitriep, deed hij dat met een andere geest dan die we kennen van Jezus. In feite bracht hij de waarden van het Romeinse Rijk op de Kerk over. Waarden van belangrijkheid, status, rijkdom, roem, hiërarchie, zelfbeschikking….  Terwijl Jezus zegt dat de aard van Zijn Koninkrijk bestaat uit nederigheid, eenvoud, liefde, genade, waarheid en gehoorzaamheid aan Gods Woord. Een heel ander DNA.
Er is dus een geméngd christendom over Europa uitgezaaid, waarvan we de gevolgen nog steeds niet te boven zijn.

Luther las de Bijbel en doorzag het verschil. Hij stond met kracht op tegen leugen in de Kerk.
Het gevolg was een confrontatie, die zich over het hele continent verspreidde.

Ook in onze Lage Landen volgden veel mensen 'de nieuwe leer'. Maar onze Spaanse RK vorst Filips II stond dat niet toe en doodde hier véle duizenden gelovigen door de Inquisitie. Prins Willem van Oranje, die aanvankelijk minister aan zijn hof was, ontstelde door Filips wrede reactie. Hij deserteerde uit het hof en in gewetensnood zocht hij God in zijn ouderlijk slot de Dillenburg. Hij sloot een verbond met God en op basis van Gods Woord wist hij zich geroepen de Lage landen te leiden in hun strijd voor gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid. Deze oorlog zou 80 jaar duren en kostte hem en zijn broers het leven en veel bezit. Met Gods hulp werden vele steden bevrijd. Vaak ná landelijke dagen van gebed en vasten, uitgeroepen door de Prins of de Staten Generaal. In 1581 werd de Acte van Verlatinghe aangenomen, de Verklaring van Onafhankelijk van Spanje. Zo werd de Staat der Nederlanden geboren, vanuit gezamenlijk geloof, gebed en overgave aan het Woord, en strijd daarvoor.

Wat verlangen we dat we als land terugkeren naar geloof in God, het Woord en gebed! Dat we nóg dieper terugkeren naar het Woord dan Luther deed in zijn tijd en ons verootmoedigen voor Hem in gehoorzaamheid.
Bidden jullie mee voor een nieuwe reformatie in dit verkiezingsjaar?